درباره ما

درباره شرکت :

ارتباطات هوشمند رستا
شرکت ارتباطات هوشمند رستا با اتکاء به منابع انسانی با تجربه و مجرب و تجارب ارزشمند بیش از 30 سال سابقه کاری اعضای شرکت در
حوزههای مختلف بازرگانی و مهندسی و با هدف ارائه راهکارهای نوین در حوزههای کاری مرتبط، در سال 1400 فعالیت رسمی خود را آغاز
نموده است. این شرکت با بهره گیری از مشاورین کارآزموده، سیستمهای مهندسی و تحقیق و توسعه، تکنولوژی و دانش فنی در عرصه های
مختلف، سرمایههای انسانی و بازرگانی علمی همواره در تالش است تا همگام با
تکنولوژی های روز دنیا حرکت کند. جلب رضایت مشتریان از
طریق تامین خواسته های کمی وکیفی و ارائه خدمات صحیح و جامع، به موقع و نوآور، خط مشی شرکت میباشد.