مخابرات

خدمات مرتبط با پروژه های مخابراتی یکی دیگر از خدمات اساسی شرکت ارتباطات هوشمند رستا به شرح زیر می باشد:

  • طراحی و راه اندازی شبکه های رادیوئی.
  • طراحی و اجرای شبکه های بی سیم.
  • اجرای پروژه های کابل فیبر نوری.
  • مشاوره و طراحی و اجرای پروژههای IP Telephony در بسترهای متفاوت مخابراتی.
  • تأمین تجهیزات و راه اندازی مراکز تلفن و سیستم های تلفن صنعتی ضد انفجار و مقاوم در برابر گرد و غبار.
  • نصب و راه اندازی مراکز تلفن PABX و شبکه های SDH و PDH.
  • مشاوره، طراحی، تأمین تجهیزات و اجرای سیستم های صوتی صنعتی شامل سیستم ارتباط داخلی ( Intercom System) و سیستم اعلان عمومی (Public Address System).
  • طراحی، تأمین تجهیزات و اجرای سیستم های تلفن آتش نشانی و ضبط مکالمات مرکز تلفن و سیستم اعلان عمومی اضطراری (Emergency Paging System).
  • تأمین تجهیزات بی سیم های مجاز و انواع دکل های مخابراتی. اندازی لینک های رادیویی.